Ouders

Aanmelding
In een geheel gratis en vrijblijvend gesprek met u en uw kind kijken we welke begeleiding het best in uw situatie zou passen. Hierbij geven wij met onze kennis en jarenlange ervaring duidelijk aan wat wij een verstandige keuze zouden vinden. De keuze voor de soort begeleiding laten we natuurlijk aan u over.
Wij vinden het heel erg belangrijk dat de begeleiding goed bij de situatie van u en uw kind past. Een juiste keus voor de begeleiding is essentieel voor de motivatie van uw kind.

Openingstijden
Wij zijn bereikbaar van 13:00 uur tot 18:00 uur. Onze leerlingen kunnen begeleid worden tussen 14:00 uur en 18:00 uur. Zij hebben een vaste plek in een zaal waar ze tijdens de openingstijden altijd terecht kunnen. In proefwerkweken is er bij voldoende aanmelding al vanaf 11.00 uur begeleiding aanwezig voor leerlingen.

Persoonlijke coach
Uw kind krijgt een persoonlijke coach. Net als in de sport, is het de bedoeling dat er goed wordt gescoord en dat uw kind vooruitgang boekt. Deze coach bespreekt met uw kind waar de persoonlijke knelpunten zitten. Voor deze knelpunten worden speerpunten geformuleerd en de coach maakt een plan om hieraan te werken. De coach is de vertrouwenspersoon voor uw kind binnen onze organisatie. Tevens zal hij/zij evalueren hoe het gaat en waar nodig bijsturen. De coach schrijft maandelijks, in overleg met het team, een evaluatierapport. Dit rapport wordt naar u gemaild waarna u hierop kunt reageren.

Boeken
Leerlingen hebben veel boeken nodig bij ons. Om te voorkomen dat een leerling onnodig met zware tassen sjouwt, kan hij/zij bij ons een zogenaamde boekenbak in gebruik nemen. In deze boekenbak, voorzien van naam, kunnen de boeken bewaard worden. Uw kind komt uit school met de boeken van die lesdag en treft de rest bij ons aan. Als hij/zij klaar is, wordt de tas voor de volgende dag ingepakt en vertrekt hij/zij naar huis.

Contacten met scholen
Als ouders dat wensen, kunnen wij contact onderhouden met de mentor, decaan of docenten op school. Dit kan prettig zijn om een optimale samenwerking tot stand te brengen. Docenten of mentoren kunnen ons natuurlijk ook zelf inschakelen, als zij weten waar het in de kennis of vaardigheden van hun leerling aan schort.

Evaluatie
U kunt te allen tijde een afspraak maken om de voortgang te bespreken. Om onverwachte verrassingen te voorkomen, wordt er regelmatig per mail geƫvalueerd. Deze evaluatie betreft de ervaringen die alle betrokken begeleiders met uw kind hebben. De persoonlijke coach van de leerling verzamelt alle gegevens en is het directe aanspreekpunt. Op deze manier kan er altijd op tijd worden bijgestuurd of van aanpak worden veranderd.

Zelfstandigheidsmodel
Onderstaand model gebruiken we bij de begeleiding van onze leerlingen met als doel de zelfstandigheid van de leerlingen te bevorderen.De ene leerling is zelfstandiger dan de andere leerling. Veel leerlingen komen binnen bij SDL op niveau 1, 2 of 3. Vanuit daar werken we samen met de leerling naar een grotere mate van zelfstandigheid. Door naar onderstaande beschrijvingen te kijken, kunt u inschatten op welk niveau van zelfstandigheid uw kind functioneert. In welk stukje herkent u zich het meest?

Niveau 1: mijn kind vindt het moeilijk om zijn agenda op een goede manier te gebruiken en schrijft zijn huiswerk niet altijd op. Het inplannen van alle verschillende vakken wordt hem vaak te veel. Hij heeft hulp nodig bij het opstellen van een planning en bij het leren omgaan met de agenda. Daarnaast is het prettig als mijn kind in een rustige en gestructureerde omgeving kan werken.

Niveau 2: mijn kind weet vaak niet wat hij aan moet met alle studieplanners die hij op school mee krijgt. Huiswerk dat wordt opgegeven in de les krijgt hij vaak niet mee. Hij kan geen planning maken en vindt het tevens moeilijk om prioriteiten te stellen. Mijn kind heeft een aantal kwaliteiten, maar ook een aantal verbeterpunten. Hij vindt het echter moeilijk om deze zelf in te zien.

Niveau 3: mijn kind wil graag zelf leren plannen, maar heeft hier nog coaching en begeleiding bij nodig. Het samen met een begeleider oefenen met plannen zal er voor zorgen dat mijn kind op dit vlak een stuk zelfstandiger wordt.

Niveau 4: mijn kind kan zijn vakken inplannen, maar hij heeft veel moeite om dit voor een langere periode te doen. Een dagplanning maken gaat prima, maar het op tijd inplannen van een grotere schooltaak zorgt voor problemen. Hij begint hier vaak te laat mee en er ontstaat paniek.

Niveau 5: mijn kind kan vrij goed plannen en heeft overzicht op zijn schooltaken. Hij raakt echter in de problemen zo gauw de proefwerkweek begint en het een stuk drukker wordt. Er moet ineens veel gebeuren in een te korte tijd. Mijn kind heeft ondersteuning en feedback nodig voor het opstellen van een planning in de proefwerkweek.

Niveau 6: mijn kind is in staat om een goede planning te maken en om zelfstandig aan taken te werken. Wel is hij nog steeds gebaat bij een rustige en gestructureerde omgeving. Het is fijn als er tijdens de begeleidingsuren aandacht wordt besteed aan de oriƫntatie op een vervolgopleiding.

* Bovenstaand model is gebaseerd op het coachingsmodel van Maclennan (1995).

Waar zitten wij in Zevenaar?

  • Jongerencentrum 4ALL
    Engeveldweg 4
    6904 GM Zevenaar

Neem contact op

  • Aanmelding: 06-18634205
  • Leerling afmelden (Zevenaar): 06-33164139

Partners

Studiebegeleiding Nijmegen   Het logo van Caleidoz Welzijn in Zevenaar    Het logo van jongerencentrum 4ALL in Zevenaar

Logo openbare basisschool Toermalijn   Het logo van de Hogeschool Arnhem Nijmegen   Het logo van Fontys Hogescholen